SPIS TREŚCI Nr 3/2013


Komentarz
40 lat polskiej pedagogiki pracy - Henryk Bednarczyk 5

Pedagogika pracy w badaniach międzynarodowych
Henryk Bednarczyk: Polska pedagogika pracy w międzynarodowym środowisku naukowym 9
Ewa Przybylska: Europejski obszar szkolnictwa wyższego a uczenie się przez całe życie 23
Dorota Koprowska, Jolanta Religa: Międzynarodowe projekty ustawicznej edukacji zawodowej 29

Innowacje w kształceniu zawodowym
Janusz Moos: Łódzkie innowacje pedagogiczne w edukacji ustawicznej 41
Krzysztof Symela: Wymagania, kwalifikacje i modułowa technologia kształcenia specjalistów zaawansowanych technologii przemysłowych 54
Henryk Bednarczyk, Zbigniew Kramek: Pedagogika pracy – specjalność studiów 65
Tomasz Sułkowski, Wojciech Oparcik: Laboratoria innowacji w kreatywnym zarządzaniu firmą, badaniami i kształceniem 74
Jolanta Religa, Dorota Koprowska: Menadżer innowacji – zawód z przyszłością 83
Barbara Pikiewicz, Katarzyna Kołodziejska: Projekty realizowane przez Szkoły i Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Radomiu z uczniem 95

Pedagogika pracy za granicą
Marta Jacyniuk-Lloyd, Nigel Lloyd: Revisiting Bloom's Taxonomy and Writing Learning Outcomes 104
Eunika Baron-Polańczyk: International Research Project „ICT in Educational Design – Processes, Materials, Resources” 117
Ladislav Várkoly, Gabriela Sláviková, Daniel Lajčin, Juraj Tej: Management in higher education 132

Profesor Tadeusz Nowacki – pożegnania
Adam Solak, Stefan Kwiatkowski, Stanisław Kaczor, Zygmunt Wiatrowski, Nella Nyczkało, Ryszard Bera, Franciszek Szlosek 141

Konferencje, recenzje, informacje
Entgrenzungen des Lernens: Rolf Arnold (wyd.). Bertelsmann Verlag. Bielefeld 2012 154
Projektowanie w komputerowym wspomaganiu procesu dydaktycznego: Eunika Baron-Polańczyk (red.). Oficyna Wydaw. UZ, Zielona Góra 2011 – Joanna Kandzia 156
Architektura nowoczesnych praktyk zawodowych – standardy struktury, organizacji i zarządzania. Memorandum Międzynarodowej Sieci Innowacyjnych Praktyk Zawodowych – Jolanta Religa 161
Collaborative Learning and New Pedagogical Approaches in Engineering Education: 41st IGIP International Conference on Engineering Pedagogy, 26–28.08.2012, Villach, Austria – Katarzyna Sławińska 162
IVETA Annual Conference – Atlanta, Georgia USA, November 28, 2012 Using Labor Market Information to Improve Vocational Education and Training (TVET)Katarzyna Skoczylas 162
XIV Letnia Szkoła Młodych Andragogów i Poradoznawców, Zielona Gó-ra, 21–24 maja 2012 r. – Izabela Serafin 163

www.edukacjaustawicznadoroslych.eu e-mail:opp@itee.radom.pl tel. +48 48 3644778
« góra strony

NOWY NUMER
1/2013

Download
Międzynarodowy Kwartalnik
Naukowo-Metodyczny
Scientific - Research Quarterly
ukazuje się od 1993 roku, nakł. 500 egz.
łączny nakład 70 200 egz. www.edukacjaustawicznadoroslych.eu
Czasopismo punktowane MNiSzW - 7 pkt.
Registetred in CEJSH The Central European Journal of Social Sciences
and Humanities
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Copyright ITeE, 2012