RADA PROGRAMOWA

prof. dr hab. Tadeusz Aleksander – przewodniczący
Wszechnica Polska (Poland)

prof. Maria Teresa Restivo, prof. Michael Auer
IGIP (Germany)

prof.Ryszard Gerlach
UKW (Poland)

prof. Tomaš Kozik (Slovakia)

prof. Larysa Łukianowa
ANP (Ukraine)

Maria H. Rudowski (France)

prof. Elżbieta Sałata
UTH (Poland)

prof. Jan Saran
WSEiI (Poland)

prof. Anatoli Głazunow (Russia);

prof. Ewa Solarczyk-Ambrozik
UAM (Poland)

prof. Jerzy Stochmiałek
UKSW (Poland)

Per Paludan Hausen
EAEA

prof. Alev Soylemez
Gazi University (Turkey)

prof. Zdzisław Wołk
UZ (Poland)www.edukacjaustawicznadoroslych.eu e-mail:opp@itee.radom.pl tel. +48 48 36 49 245
« góra strony

NOWY NUMER
4/2018
Download

Spis treści 4/2018
Międzynarodowy Kwartalnik
Naukowy
International Scientific - Research Quarterly
ukazuje się od 1993 roku, nakł. 500 egz.
łączny nakład 82 600 egz. www.edukacjaustawicznadoroslych.eu
Czasopismo punktowane MNiSzW - 14 pkt. Registetred in: (ERIH PLUS) The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences; (DOAJ) Directory of Open Access Journals; (CEJSH) The Central
European Journal of Social Sciences
and Humanities
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Copyright ITeE, 2018