PRENUMERATA

Forma tradycyjna: cena 1 egz. 20 zł, prenumerata roczna - 80 zł.
.

Czasopisma drukowane wysyłamy tylko za opłatą.
Pozostałe numery w wersji elektronicznej dostępne bezpłatnie w Archiwum

INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI
Państwowy Instytut Badawczy - Wydawnictwo

ul. Pułaskiego 6/10 26-600 Radom
tel. (048) 3644241 w. 265
fax (048) 3644765
e-mail: kontakt@wydawnictwo-itee.radom.pl

RUCH S. A.
Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy
ul. Jana Kazimierza 31/33
01-248 Warszawa
fax (022) 53 28 707

GARMOND PRESS S.A.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Tel./fax. (022) 836 69 21

KOLPORTER S.A.
ul. Zagnańska 61
25-528 Kielce
tel. (041) 367 88 88
fax. (041) 345 15 71

POCZTA POLSKA
Centrum Sieci Pocztowej
Pl. Małachowskiego 2
00-940 Warszawa
fax. (022) 55 79 951

www.edukacjaustawicznadoroslych.eu e-mail:opp@itee.radom.pl tel. +48 48 36 49 245
« góra strony

NOWY NUMER
4/2018
Download

Spis treści 4/2018
Międzynarodowy Kwartalnik
Naukowy
International Scientific - Research Quarterly
ukazuje się od 1993 roku, nakł. 500 egz.
łączny nakład 82 600 egz. www.edukacjaustawicznadoroslych.eu
Czasopismo punktowane MNiSzW - 14 pkt. Registetred in: (ERIH PLUS) The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences; (DOAJ) Directory of Open Access Journals; (CEJSH) The Central
European Journal of Social Sciences
and Humanities
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Copyright ITeE, 2018